``Млади Балкански Лидери`` гостуват в посолството на Сърбия в София

Завършване на ``Млади Балкански Лидери``

``Млади Балкански Лидери`` разгледаха част от забележителностите на София

``Млади Балкански Лидери`` гостуват в Народното събрание на Република България

``Млади Балкански Лидери``

Кои са курсистите в ``Млади Балкански Лидери``?

``Млади Балкански Лидери`` разгледаха забележителностите на Охрид

Трети модул на ``Млади Балкански Лидери``

``Млади Балкански Лидери`` посетиха Европейския парламент

Втори модул на ``Млади Балкански Лидери``

Първата седмица от обучението на Млади Балкански Лидери

Програмата “Млади Балкански Лидери” започна с официална церемония