Първият випуск на Института за политика избра за свое име и патрон Паисий Хилендарски. След дълга и емоционална дискусия курсистите, представители на основните политически партии, определиха личността, която ще символизира участието им в програмата „Политически лидери“.
Всеки курс на Института ще започва обучението си с избор на име на випуска. То ще е знак за принадлежност, но и част от споделянето на идеи и ценности. Изборът ще бъде предшестван от дебати, в които всеки оратор защитава предложението си аргументирано, и трябва да бъде направен с консенсус  – фундаментални умения, които политиците трябва да притежават, за да приобщават гражданите към идеите си и към вземането на решения.