Започва вторият модул от обучението на „Млади Балкански Лидери“. Той ще се проведе от 16-ти до 22-ри юни в градовете Ниш и Белград, Сърбия.

Преподаватели отново ще са представители от трите балкански страни – България, Сърбия и Македония. Сред темите на лекциите са интеркултурният диалог, организационни умения, медии, протокол, ангажиране на младите хора в обществените процеси, енергетика, социална психология – вербална и невербална комуникация, човешки права, както и лидерство.

По време на престоя си в Белград курсистите ще посетят и Народната скупщина на Сърбия. Там ще се срещнат и с председателя на Комисията по външна политика проф. д-р Жарко Обрадович.

МБЛ е програма, която ангажира активни млади хора от трите съседни страни – България, Сърбия и Македония. Проектът е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор е Институт за политика(България), а партньори са Асоциация Бестселър и Община Стари град(Сърбия), както и Институт Охрид и Община Струмица(Македония). Програмата е с продължителност една година и половина.

 

*Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е 2018-1-BG01-KA205- 047713.