Създадохме Института за политика в отговор на нуждата от образовани, отговорни и гъвкави лидери във време на стремително намаляващо доверие към политическите партии и на динамично променяща се среда.
Политическото знание е пътят за постигането на промяна, основана на демократичните принципи и на висока политическа, гражданска и управленска култура. Това е целта на програмите на Института за политика. Те са насочени към участниците в политиката, държавната и местните власти, бизнеса, медиите, профсъюзите и неправителствените организации.
В това начинание си партнираме с Института за изследване на населението и човека и с Българската академия на науките.
Осъществяваме нашите проучвания на нагласите и курсове за обучение със собствено финансиране.

В програмата за обучение на политически лидери поставяме фокуса върху политиката като наука, история, знание и изкуство, които имат ключово значение в процесите на комуникация и държавното управление във всеки негов сектор.
Институтът за политика е единствената научно-образователна институция в България със специален акцент върху политическата психология като основополагащ елемент в знанията и действията на обществените лидери.
Ние сме убедени, че най-добрият начин да управляваш промените е като ги създаваш. За да те последват, хората трябва да повярват във възгледите ти. Затова е важно да им ги представиш ясно, честно, учтиво, спокойно и открито, познавайки нагласите и мотивацията на обществото и общностите, които го съставят.

Съоснователи на Института за политика сме проф. Антоанета Христова, председател на Управителния съвет, директор на Института за изследване на населението човека в БАН, и Калина Крумова – изпълнителен директор, икономист, журналист и народен представител през 2009-2013 г.

 

Ние вярваме, че:
Образованият човек, който демонстрира решителност, е държавник. Необразованият, който демонстрира решителност, е катастрофа.

 

ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТИКА

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

2020
02 септември 2020

YOUTH PASSION, Еразъм плюс

Партньорство за активно споделяне, социално включване и организационни мрежи е проект, който има за цел да засили и развие комуникацията и връзките между младите хора от България и Северна Македония. Той е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор на проекта е Институт за политика (България), а партньор e Институт Охрид (Северна Македония).

13 юни 2020

Шести випуск “Св. св. Кирил и Методий”

Шестият випуск в програмата „Обучение на политически лидери“ избра за свое име Св. Св. Кирил и Методий. По традиция до решението се стигна с консенсус от всички курсисти.

2019
14 януари 2019

Пети випуск “Александър Малинов”

Петият випуск в програмата „Обучение на политически лидери“ избра за свое име Александър Малинов. По традиция до решението се стигна с консенсус от всички курсисти. Те се събраха за първия модул от своето обучение в Европейската столица на културата Пловдив.

2018
26 ноември 2018

“Млади Балкански Лидери”, Еразъм плюс

„Млади Балкански Лидери“ е уникален по рода си проект за обучение на млади хора от Балканите. Той е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор на проекта е Институт за политика (България), а партньори са Асоциация Бестселър и Община Стари град (Сърбия), както и Институт Охрид и Община Струмица (Македония).

18 октомври 2018

Четвърти випуск “Симеон Велики”

Четвъртият випуск на програмата „Обучение на политически лидери“ избра за свое име Симеон Велики. То беше избрано като първо и основно предложение след близо едночасова емоционална дискусия.

19 март 2018

Трети випуск “Пенчо Славейков”

Третият випуск на програмата „Обучение на политически лидери“ избра за свой патрон Пенчо Славейков. Официалната церемония по откриването и първата лекционно-практическа част се проведоха в Трявна – родното място на поета.

2017
02 ноември 2017

Втори випуск “Константин Преславски”

Започна обучението на втория випуск за политически лидери в Института за политика. Курсистите спазиха традицията и избраха своето име и патрон. След дълги дебати, курсистите, които са представители на основните политически партии у нас, се спряха на Константин Преславски.

07 май 2017

Първи випуск “Паисий Хилендарски”

Първият випуск за политически лидери на Институт за политика започна своето обучение.
Випуск „Паисий Хилендарски“ се състои от кадри на двете най-големи политически сили у нас – ГЕРБ и БСП. Сред техните преподаватели са редица имена, които са лидери в техните професионални сфери.

07 май 2017

Откриване на Института за политика

Институтът за политика започна работата си на 7 май 2017 г.
Гости на откриването бяха министърът на образованието Красимир Вълчев, ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, депутатите Милена Дамянова и Менда Стоянова.