„Youth Passion“ организира кръгла маса на тема „Младите хора – двигателят на обществото“.  Наши гости бяха Георги Тасев, съветник на премиера на Северна Македония за младежта и Марко Георгиевски, директор на Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност. Събитеото се проведе по време на обучението в град Струмица.

Обсъдено беше партньорството между Институт Охрид и Институт за политика в областта на младежкото лидерство и овластяване, социалното включване и междукултурния диалог.

“Споделянето на опит, споделянето на знания и умения и комуникацията са начинът за успешно придвижване напред. Ключови сътрудничества като „Млади балкански лидери“ и „Youth Passion“ са примери за това. Радвам се, че мога да бъда част от тези дебати и да се запозная с нещата, които ви вълнуват “, каза Марко Георгиевски.

Той добави, че отдаването на кредит на младите хора върви ръка за ръка с тяхното самоусъвършенстване, отговорност и дисциплина.

Георги Тасев поздрави участниците и ръководителите на проекта, като припомни дългосрочното сътрудничество между организациите и неговото начало, датирано от Струмица. “Би било чудесно да приложим всяка добра практика в полза на младите хора за техния напредък и утвърждаване. Те трябва да вярват в себе си, в собствените си сили и възможности за успех”, добави той.

Използването на енергия, иновации и идеи на младите бяха в центъра на оживената дискусия. Новите хоризонти и приоритети за съвместна работа вече са на дневен ред на организациите в резултат на събитието.

“YOUTH PASSION- Partnership for Sharing, Social Inclusion and Organizational Networking”
Project № 2019- 3- BG01-KA205-077781