Йордан Стоянов е общински съветник в град Каварна. Избран е на  25.10.2015 г. от листата на ПП “ГЕРБ”. Стоянов е един от курсистите в Институт за политика в ” Програма за политически лидери”.

Г-н Стоянов, каква е личната кауза на един млад човек в активната политика днес?

Й.С.: За мен лична кауза в политиката е трудно да дефинирам. Каузата е нещо, което следваш. Нещо, което ни кара да се обединим и за това аз не мога да я нарека лична. Но мога да кажа коя кауза ме кара да съм в политиката. Каузата да се обединим около важните неща за нашето общество. Подобряване на образованието, модернизацията на градската среда, опазването на околната среда и реализацията на младите хора – това са неща, за които аз работя.

Какво ви дава обучението в Институт за политика? Колко важно е професионалното обучение за политиците?

Й.С.: Когато за първи път влязох във вашия сайт много силно впечатление ми направи девиза ви “Образованият човек, който демонстрира решителност, е държавник. Необразованият, който демонстрира решителност, е катастрофа.”. Водейки се от него ще кажа, че благодарение на знанията, които придобивам, ставам все по-добър държавник и колкото повече политици инвестират в знанията си, толкова по-малко катастрофи ще преживеем.

Вярвате ли, че е възможна коренна промяна в политическата класа у нас- конструктивни, аргументирани, диалогични политици с ясна последователност на действията и добра памет? Такива, които да повишат доверието на обществото в институциите.

Й.С.: Аз вярвам, че всичко се променя и всичко е в един постоянен процес и не съм привърженик на драстичните промени. Смятам, че политическата класа е огледало на обществото и узряването ни ще доведе и новите политици. Според мен този процес е започнал, но промяната не може да се случи внезапно, а трябва всички да я израснем и да си вземем поуките и уроците от нея.

Какви са предизвикателствата пред Вас в дейността Ви като общински съветник?

Й.С.: Предизвикателствата са много, но аз ги степенувам. Големи, които са изградени от малки, които пък са изградени от още по-малки и така решавайки малките постепенно решавам и големите. Това го казвам, защото всички искаме да заживеем изведнъж в прекрасни градове с развити инфраструктура, градска среда и обществени услуги, но първо трябва да разберем, че града, общината и държавата това сме ние и моето голямо предизвикателство е да покажа на съгражданите си, че трябва да поемаме отговорност и да не оставяме всичко да зависи само от другите.

Как може да се подобри работата на Общинския съвет в Каварна?

Й.С.: Работата на Общинския съвет би се подобрила основно, ако се заработи в екип и ако се повишат знанията на общинските съветници. Общинските съветници трябва да имат познания освен в правния мир и в това накъде вървят световните тенденции, така екипно помагайки си да градят стойностни политики за общината.

 

Каква е идеята Ви за развитието на туризма в района?

Й.С.: Екологосъобразният и културният туризъм са вариантите, в които нашия район може да се развива. За тях ние имаме дадености и там регионът ни е уникален. Можем да предложим местна кухня от биологични продукти, което ще доведе до предлагане на продукт с по-висока добавена стойност.

Какво прави Общината за културния живот в града? И изгуби ли Каварна от премахването на рок феста, който дълги години беше емблема за града?

Й.С.: Културният календар на Община Каварна не е малък и се отделят средства за културни мероприятия спрямо бюджета на общината. Това, което липсва може би е размаха, липсва популярността и ефективността на вложените средства в мероприятията и това остава впечатление у хората, че нищо не се случва в града. А ако говорим за рок фестивала, Каварна определено изгуби и то не изгуби само от преките ползи, а и инвестициите, които общината бе направила за развитието на имиджа ни на рок столица. Вложиха се значителни средства в това Каварна да се превърне в предпочитана дестинация за фестивален туризъм и за мен не трябваше да се захвърлят с лека ръка.

По Черноморието се вижда ясно недостигът на квалифицирана работна ръка. С всяка изминала година става все по-трудно да се намерят качествени хора за работа през летния сезон. Какво могат да направят общините за разрешаването на този проблем?

Й.С.: Работната ръка в туризма е със сезонна заетост и това прави трудно задържането ѝ. Общините не притежават инструменти, с които пряко да влияят на сезонните работници, но може да се приложат някои действия. Като например удължаване на сезона, ще задържи работна ръка и ще доведе до добър ефект и върху бизнеса. Организиране на трудови борси и курсове за преквалификация биха влели допълнително работна ръка. Подобряване на условията за привличане на работна ръка от чужбина също би била добра маневра.

По отношение на екологията – какви мерки взима община Каварна?

Й.С.: В община Каварна екологията е болна тема и за мен общинска администрация е длъжник. Работи се тромаво и има голямо забавяне в темповете на развитие. Наистина при нас са основната част от защитените зони за местообитания, но това, както пречка, може да бъде и поле за развитие. А що се отнася за града, проблемите са боклука, зелената система и кучетата. Там напредък в този мандат няма.

Строителството по крайбрежието също е една от важните теми за българите. Как стои този въпрос в Каварна?

Й.С.: При нас строителство реално няма. То е спряло напълно. Инвеститорите избягват нашия район зареди редица пречки – липса на общ устройствен план, тромава администрация и редица забрани ги карат да ни заобикалят.

Кои проблеми остават нерешени за хората в община Каварна?

Й.С.: Проблемите са много, като навсякъде и ако ви каже някой, че при тях няма проблеми той сигурно ви лъже. Основните проблеми за гражданите ни са овехтялата градска среда, тромавата администрация, бездомните кучета, слабия туристически поток, закъсващата общинска боница.

Предстоят избори за представители на България в ЕП, както и за местна власт. Усеща ли се вече предизборна атмосфера в общината?

Й.С.: Определено предизборната обстановка вече се усеща в града. Но това е нормално в предвид, че тази година е година на два избора.

Какво е нужно да се промени в страната ни в тази толкова стратегически важна година?

Й.С.: Нужно е да се промени диалогът в политическото пространство. Нужно е политическите опоненти да за конструктивни, диалогични и обособени около националните и местните каузи.