Вяра Емилова е член на Изпълнителното бюро на БСП. Тя е курсист в първия випуск на Института за политика , “Паисий Хилендарски”. Целта на програмата е да предаде знания и умения, които ще помогнат на политиците да бъдат ефективни и компетентни лидери на промяната.

 

Как бихте описали снимка на “кухнята” на БСП в момента?
В.Е.: Щом е кухня – е кухня…за много хора…В кухнята всичко се готви! Готвачите спорят, предлагат по-добри рецепти, младите и креативните рискуват и предлагат по-смели решения, по-опитните критикуват недоверчиво, но подкрепящо. Интересно е в “кухнята” на БСП – всичко ври и кипи. И това е така, защото БСП е партията с най-висока степен на вътрешно-партийна демокрация в България. В нея има място за дискусия, за различни виждания, за избор на политическа посока, която БСП трябва да следва. В това отношение нашата партия се доближава до най-високите и модерни европейски стандарти. Често политическите ни опоненти се опитват да изкривят представата за оживената вътрешно-партийна дискусия в партията. В медийното пространство се слагат за нея епитети като „разпри в БСП”, „скандали в Левицата”. Всъщност в по-голяма степен би следвало да буди притeснение вътрешно-политическото състояние на други политически сили у нас. Със самочувствие можем да заявим, че БСП е една модерна, европейска партия.

Много от “старите муцуни” на левицата бяха заменени с нови кадри. Това се забеляза особено ясно с новите депутати на левицата в парламента. Как се отразява това на партията и случва ли се същата подмяна и надолу в партийната йерархия?

В.Е.: Новата енергия винаги предполага тласък напред, затова е добре не само да се допуска, а да се търси съзнателно и целенасочено. След известно време всички ставаме “стари муцуни”. Така че аз не разделям хората на млади и стари, а на можещи и неможещи, такива, които работят с идея и мисъл за обществото и други,  които не го правят. Обновлението в БСП се случи и то дава своя резултат, който ясно се вижда и в работата на парламентарната ни група, утвърдила се вече като сериозна, аргументирана и непримирима опозиция. За изтеклия парламентарен сезон „БСП за България” има внесени 17 законопроекта, направени са над 300 питания и над 700 изказвания. И все по-отчетливо се чува и гласът на младите хора – тенденцията е те да бъдат подпомогнати и за кариерно и за организационно-политическо израстване. Обновяването е част от промяната, която хората искат и очакват, затова тя поетапно се случва и в следващите нива в партийната ни йерархия.

 

Колко високо е Изпълнителното бюро на БСП?
В.Е.: Достатъчно високо, че да умее да държи партията във фокуса на общественото внимание. Да може да предлага такава политика, от която страната има нужда и да отстоява твърдо опозиционността на БСП – с алтернативни и разумни предложения. Това е възможно, защото дневният ред на ИБ до голяма степен е съобразен с дневния ред на обществото. Наред с алтернативите на политиките на управляващите, ИБ работи активно и за организационното укрепване на БСП.

Какви политици, като личности, са нужни на България в момента? Какви управляващи, каква опозиция, за да има едновременно и стабилност в страната, и туширане на отрицанието към тях от страна на хората?
В.Е.: На днешна България са нужни – задължително родолюбиви българи, българи “видели две и двеста”, образовани, почтени, българи прочели историята ни и научили най-важните изводи от нея, личности които се държат като достойни хора и държавници, независимо дали са в управлението, или в опозиция. Ако управляващи и опозиция /независимо кои са/ загърбят тесните си интереси и намерят общ език по най-важните национални проблеми, ще има стабилност и туширане на негативното отношение към политиците изобщо.

Коалиционните формати често са поставяни под огромно съмнение у нас. В същото време не по-слаба е непоносимостта към управленската нестабилност, постоянните, често изфабрикувани, политически скандали и избори до дупка. Къде виждате идеалната среда – и стабилна държава, и стойностни политици, и доволен народ?
В.Е.: Политическите процеси в страната, особено в последните години, показват ясно, че вероятно коалиционните формати ще са бъдещето на държавното управление. Но поради липса на коалиционна култура от европейски тип и редица грешки, допуснати от партиите, в обществото се създаде погрешна представа за нещо, което не е добро. Разбира се, тази представа може да бъде променена, когато на хората се предложи коалиционно управление без скандали, с ясни политики и ангажименти в интерес на хората и най-вече взаимно уважение между партньорите. Но явно трябва да извървим своя път дотам, до появата на политици, способни да създадат стабилно коалиционно управление, а оттам и стабилна държава. С други думи всичко зависи от политиците, техните умения и подготовка.

 

Колко високо, в личната ви и тази на БСП ценностни системи, е образованието?
В.Е.: Добрият политик е образованият политик. Този който не спира да се развива, информира и надгражда своите знания. Затова БСП залага на подготовка на своите кадри и това винаги е било приоритет в работата на партията. Само през последната година Националният ни съвет одобри редица проекти, касаещи политическото образование и подготовката на нашите членове. Провеждат се обучения на новоизбрани председатели на Общински съвети, на общински съветници първи мандат, на младежи, които сега влизат в политиката. Работим активно с научните институти към БСП и извън него за високо ниво на подготовка на кадрите. А в политиката, която предлагаме, образованието винаги е оценявано като основна ценност и наш приоритет. За съжаление всички предприети през последните години реформи не доведоха до удовлетворяващи резултати и не решиха нито един от тежките проблеми в образованието – отпадане на деца от училище – 13-14%, задълбочаваща се неграмотност – 39% , липса на средни кадри за бизнеса и др.

Какво ви мотивира, въпреки че заемате висок пост в левицата, да продължите да надграждате и да се включите в програмата за обучение на политически лидери на Институт за политика?
В.Е.: Преди всичко желанието за нови знания и нови професионални контакти. Института за политика дава тази възможност. От една страна изключително интересни лектори, всеки един от тях, е доказал се професионалист в своята област. Хора, които са минали през политиката и различни житейски ситуации, и споделянето на опита им с нас е безценна практика. Хора, от които може да научиш много. Практическата работа в курса също надгражда уменията и по-добрата способност да реагираме в ситуации. Не на последно място оставам темите – актуални и приложими. А  контактите, които се създават в една такава среда, остават за дълго време.

 

 

Какво научавате за себе си, колегите си и опозицията, от участието си в него?
В.Е.: Една от темите в последния ни модул бе за успешното водене на преговори. И в отговор на вашия въпрос, бих казала, че при ясно формулиране на позициите, разумни претенции, мисъл за другите и активен диалог може да се постигне много. Независимо от коя страна си, ако предлагаш разумни решения, то те ще  бъдат подкрепени.

На какво категорично не са се научили политиците в България?
В.Е.: Да чуват!  Първо гласа на народа, а после и един друг.

Как се става политик у нас – образование, професионален опит, нагласи и ценности? Не е ли твърде неглижиран елементът на образованието в изискванията ни за управленците на държавата – нито за общински съветници, нито за народни представители има задължителен образователен ценз със съответната висота за тези длъжности.
В.Е.: В последните 10-на години лесно. Имаме светлия пример на премиера на Републиката – “И магаре да сложа и него ще изберат”. И имаме безкрайно много политици с “образование” от случайни “университети”, които вече има във всеки областен град, или с буквално купени дипломи. За мен истинският политик задължително трябва да бъде високо образован, да има нюх към политиката, да познава и анализира процесите, много да чете и непрекъснато да се самоусъвършенства. Днес, за съжаление, както казват хората – “политици над път и под път….”. Но качествените стават все по-малко.

 

 

Кои са трите най-важни качества и умения за политиците в България днес?
В.Е.: Професионализъм, отговорност и ангажимент към хората. Ще добавя и още едно качество – справедливост.

Това е интервю е дадено специално за Института за политика.