Вторият випуск за политически лидери в Института за политика спази традицията и избра своето име и патрон. След дълги дебати, курсистите, които са представители на основните политически партии у нас, се спряха на Константин Преславски.

Сред другите предложения бяха имена свързани с предстоящото Европредседателство, но в крайна сметка надделя тезата, че традиция се постига с приемственост и последователност. Първият випуск на Института за политика избра за свое име “Паисий Хилендарски”. Така родолюбивата нишка пребори останалите тези и предложения.

Представителите на ГЕРБ и БСП за пореден път показаха желание за излизане извън рамката, като отново не заложиха на традиционните “големи” – Левски, Ботев или Вазов. Разчитайки на добрата историческа памет и креативност, 30-те представители на управляващи и опозиция вече започнаха същинската част от обучението си.

Снимки на випуск “Константин Преславски” вижте тук.

Константин, епископ Преславски (9.-10. век) е старобългарски писател и църковен деец, представител на Преславската книжовна школа. Той е една от най-значителните фигури в историята на старобългарската духовна култура.
Явява се непосредствен ученик на славянския първоучител св. Методий. Биографичните данни за него са твърде оскъдни. Знае се, че след смъртта на Методий заедно с други негови ученици бил подложен на преследване, продаден от немските духовници във Венеция, но успял да се прехвърли в Цариград и оттам да дойде в България. След окончателното преместване на архиепископията от Плиска в Преслав, презвитер Константин е поставен за викарен епископ (помощник на архиепископа). Починал е в началото на 10. вeк.
Константин Преславски е един от основоположниците на старобългарската химнова поезия. Най-значимото негово произведение е проповеднически сборник „Учителното евангелие“, едно от връхните постижения от Златния век на българската литература, написано през 893–894 г. — неделно тълковно евангелие, състоящо се от 51 беседи, взети от византийски сборник. Учителното Евангелие е снабдено с две предисловия — стихотварна молитва, известна като „Азбучна молитва“ и позаическа част. Също и „Църковно сказание“, „Историкии“ и др. части. Съчинението съдържа беседи за различни църковни празници. Въпреки компилативния си характер, Учителното евангелие има голяма стойност като първият систематичен проповеднически труд на славянски език. През 894 съставя първия славянски летописен труд — „Историкии“. През 906 г., по нареждане на Симеон, Константин Преславски превежда „Четири слова против арианите“ от св. Атанасий Александрийски. Автор е на църковна служба в чест на св. Методий, в която е показана борбата на неговия учител против триезичната догма. На Константин Преславски се приписва и стихотворението „Проглас към Евангелието“ (при нас публикувано като произведение на св. Кирил), което по съдържание и композиция е близо до „Азбучната молитва“.
Всички съчинения на Константин Преславски са достигнали до нас единствено в преписи, най-ранните от които са от 12. и 13. век.