Випуск „Александър Малинов“ положи основите на нова традиция в Институт за политика. Така към името на випуска те добавиха и „В знанието е силата”.

Прилагаме и аргументацията им, която е изготвена от Ивайло Михайлов Иванов.

„В знанието е силата”

       Благодарение на желанието за консенсус от всички обучаващи се първата вечер, стана факт за първи път към името на випуска да бъде добавено и мото. Това предложение се оказа сполучливо и бе отправено от нашия колега Васил Цветков. Разбрахме се до края на първата седмица от обучението да изберем израз, който да удовлетворява всички обучаващи се. Изборът се осъществи чрез явно гласуване за постъпилите предложения въз основа на най-много събрани гласове.

Още от древни времена хората са установили колко важно и ценно е знанието, защото чрез него те са оцелявали успешно. Тези, които придобиват и трупат знания, се самоусъвършенстват и също така чувстват удовлетвореност, защото всички ние имаме потребност от обучение, научаване на нови и полезни за нас неща. Хората, владеещи занаяти, упражняващи различни професии, притежават специфични знания, като по този начин всеки може да бъде полезен и в помощ на другите. Важно е да се отбележи, че това важи в пълна сила и за политическата сфера. Нашият випуск е на обучение за политически лидери точно поради тази причина – да придобием знания, които ще ни помогнат да се справяме по-ефективно с дейността, която вършим. Отговорността, която се възлага, предполага пълно разбиране и яснота на нашите действия и думи, а на това е способен единствено политик, който има солидни познания в най-различни области. В наши дни технологиите ни предоставят много и всякаква информация, за която е нужен верен и точен анализ, за да се извлича ценното. Много важно е знанието как да се общува с хората, за да успее политическият лидер да ги привлече на своя страна, да ги обедини около обща цел и да ги мотивира за постигането ѝ.