Обучението на курсистите от „Млади Балкански Лидери“ продължава. Част от изминалите лекции бяха насочени към формулирането на послания. Техни лектори бяха Алексей Степанов и Игор Йойкич от Сърбия. Заниманията стартираха с групова динамика и комуникационни упражнения. Курсистите научиха още какво е необходимо за ефективната комуникация, а именно – взаимното разбиране.

Мястото където се провежда първата част от обучението на МБЛ, а именно Пловдив, е в основата и на избора на следващия преподавател, който застана пред обучаващите се. Проф. Румен Драганов разкри основите на дигиталната трансформация в туризма. Сфера, която е изключително важна за държавите на Балканите, и която има огромни възможности за развитие.

Веднага след него последва още една изключително важна тема – „Политическото лидерство“. Каква част от феномена „лидерство“ е базирана на харизмата и в каква степен значение има добрата подготовка, екип и правилното взимане на решения? Отговори на всички тези въпроси дава проф. Антоанета Христова.

*Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е 2018-1-BG01-KA205- 047713.