Програма за политически лидери

Целта на програмата е да предаде знания и умения, които ще помогнат на политиците да бъдат ефективни и компетентни лидери на промяната.

В продължение на 5 сесии, всяка с продължителност 1 седмица,  лекторите в програмата ще говорят за  управлението на комуникацията и политическия маркетинг, решаването на кризи и конфликти, воденето на преговори, политическото лидерство и спецификите му в различните демократични системи, държавното устройство, работата на европейските институции, актуалното развитие на секторните политики.

Дисциплините са съчетани в отделни образователни модули под ръководството на авторитетни академични преподаватели и практици, професионалисти от бизнеса и неправителствения сектор.

Сред нашите лектори са проф. д-р Антоанета Христова, председател на Управителния съвет на Института за политика и директор на Института за изследване на населението и човека в БАН, проф.  Михаил Константинов, ген. Калин Георгиев, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, проф. д-р инж. Николай Михайлов – председател на Българския форум за транспортна инфраструктура (БФТИ) и ръководител на катедра „ Пътища“ в УАСГ, проф. д. н. Любомир Стойков – преподавател в УНСС, Христо Мутафчиев – председател на Съюза на българските артисти, Евгения Раданова – бивш служебен министър на спорта, инж. Николай Вълев, Радослав Точев, Ернестина Шинова, гл. ас. Георги Проданов и др.

Общият хорариум на програмата е 300 учебни часа, включващи лекции, упражнения, персонални задания и ролеви игри.