Петият випуск в програмата „Обучение на политически лидери“ избра за свое име Александър Малинов. По традиция до решението се стигна с консенсус от всички курсисти. Те се събраха за първия модул от своето обучение в Европейската столица на културата Пловдив.

Александър Малинов е с изключителни заслуги в нашата политическа история. Най-значимата е обявяването на българската независимост. С този акт на 22 септември 1908 година ставаме равноправна европейска държава. Той е лидер на Демократическата парти и е министър-председател на България в 30-тото, 31-вото, 36-ото, 37-ото и 46-ото правителство. Малинов е председател на XXIII Обикновено народно събрание(1931-1934).

Целта на програмата „Обучение на политически лидери“ е да предаде знания и умения, които ще помогнат на политиците да бъдат ефективни и компетентни лидери на промяната. Тя се състои от пет сесии, всяка от които с продължителност една седмица. Дисциплините в програмата са съчетани в отделни образователни модули под ръководството на авторитетни академични преподаватели и практици, професионалисти от бизнеса и неправителствения сектор.

Първите четири випуска в Институт за политика избраха за свои имена Паисий Хилендарски, Константин Преславски, Пенчо Славейков и Симеон Велики.

al. malinov