Първият випуск на Института за политика избра за свое име и патрон Паисий Хилендарски. След дълга и емоционална дискусия курсистите, представители на основните политически партии, определиха личността, която ще символизира участието им в програмата „Политически лидери“.

Всеки курс на Института ще започва обучението си с избор на име на випуска. То ще е знак за принадлежност, но и част от споделянето на идеи и ценности. Изборът ще бъде предшестван от дебати, в които всеки оратор защитава предложението си аргументирано, и трябва да бъде направен с консенсус  – фундаментални умения, които политиците трябва да притежават, за да приобщават гражданите към идеите си и към вземането на решения.

Отец Паисий е вдъхновителят на първия курс с изпълнената си мисия на будител на националния дух и самочувствие, просветител и родолюбец – път, който е следвал през целия си живот. Според съвременните понятия авторът на „История славянобългарска“ е гражданин със забележителна смелост, лидер, новатор, визионер. Всеки българин носи в сърцето си идеите от „книжицата“ на Паисий Хилендарски, които държат и днес буден националния ни дух. Днешните политици трябва да посеят зрънцето на идеята „България“, която ще накара младите хора да се връщат в родината си с гордост, достойнство и мечти. Такива бяха част от аргументите по време на дебатите.

По думите на проф. Антоанета Христова, съосновател на Института, развитието на демократичната система у нас все повече очертава голямото разделение между граждани и политици, граждани и институции. Само образовани лидери могат да преодолеят отчуждението на обществото и да предотвратят перспективата „Терминал 2“ и демографска катастрофа.

Изпълнителният директор на Института Калина Крумова пожела на политиците от първия випуск да не спират да учат – да изграждат най-добрата възможна версия на себе си, преди да търсят недостатъците на опонентите си; да налагат градивни и стабилни нагласи и поведение; да водят диалог, вместо креслив и лишен от съдържание спор.

Вече започна първата седмица от курса „Политически лидери“, в който участват политици от цялата страна. Предстоят още четири едноседмични сесии на випуска, които ще се провеждат през месец.

Преподаватели през първата седмица ще бъдат проф. Антоанета Христова, проф. Екатерина Михайлова, проф. Михаил Константинов, проф. Любомир Стойков, ген. Калин Георгиев, д-р Георги Проданов, Радослав Точев, Христо Мутафчиев, Ернестина Шинова,  Десислава Билева, инж. Николай Вълев, Чавдар Кискинов.

Темите на сесията са история на политическите идеи, политически маркетингови изследвания, конституционно право, религия и политика, публична комуникация, изборни системи, работа по оперативни програми, организация и функциониране на политическите партии, управление на културата, национална и вътрешна сигурност, сценично поведение.