Институтът за политика отбеляза своя първи рожден ден. Негови съоснователи са проф. Антоанета Христова и Калина Крумова. Техни партньори са БАН и Институтът за изучаване на населението и човека в БАН. Какво постигнаха през изминалите 12 месеца? Защо е все по-важно да се инвестира в образованието и подготовката на политиците у нас? Представяме ви мнението на председателя на УС на Института за политика проф. Антоанета Христова.

Институтът за политика беше основан преди една година в отговор на все по-видимите проблеми, свързани с подготвеността на хората у нас, които имат желание за реализация в сферата на политиката. На фона на намаляващото доверие към политическите партии, в сложна и динамична обстановка на постоянно преструктуриране на все още неустойчивата политическа система в страната, в условия на отсъствие на формулирани стратегически цели и трудно реализиране на адекватно политическо лидерство, категорично се поставиха целите на Института, а именно – достигането на демократично развитие на основата на висока политическа, гражданска и управленска култура, постигната посредством политическо знание.

За изминалия период Института за политика организира системно и задълбочено изучаване на  основните знания и умения, които са необходими на съвременния политик и създаде среда, в която срещата на различни хора с различни идеологии да бъде условие за ефективен диалог, а не причина за конфликти. Ще сме сигурни в успеха тогава, когато наши възпитаници се превърнат в примери за добра политическа култура.

Основен акцент в работата на института е провеждането на професионални социално-психологични изследвания. Досега обект на изследване са били проблеми като нивата на отчуждение в обществото, нагласите към видовете изборни системи, нивата на партриотичните и проевропейски нагласи, какви са параметрите на щастието за днешния българин, нагласи към свободата на словото като ценност, както и към европейските политики и мястото на България в тях.

Благодаря на пътя, който извървяваме с екипа на Институт за политика, на изпълнителния директор Калина Крумова, която е истински мотор в работата ни, на Ирина Добруджалиева за грижата и отдадеността, на всички членове на УС и основатели на института, на всичките ни курсисти, които като първи випуск „Паисий Хилендарски”, поеха отговорността да бъдат пример и се сблъскаха с нашата система на обучение. Благодаря на колегите и преподавателите, които поставят изключително високо ниво- едно истинско предизвикателство.

Пожелавам на всички трудностите да ни развиват, да ги преодоляваме успешно и постигнем онази цел, която ни събра в името на доброто бъдеще.

Проф. Антоанета Христова
Председател на УС