В рамките на третия модул от обучението си представители на двете най-големи политически партии в страната надградиха своите знания и умения в поредния  модул на програмата за обучение на политически лидери на Институт за политика.

Фокусът на тази част от курса е поставен върху груповата динамика, медийното поведение, международните отношения и емоционалната интелигентност. Секторните политики също ангажираха вниманието на курсистите с лекции в сферата на отбраната, туризма и екологията.

Доц. Румен Драганов даде редица примери от практиката за това колко важни са базовите културални знания и дипломация за развиването на международен диалог, а оттам и на туристическия бранш. Дебатите и емоциите на участниците в обучението бяха допълнително нажежени от престрелките по управленската ос “Президент- Министър-председател” и, естествено, споровете по отношение на Истанбулската конвенция. Актуалната политическа обстановка и Европредседателството създадоха както ползотворна работна среда с възможност за интерпретации, така и нови насоки на действия и инициативи на курсистите.

Седмицата бе пъстра освен откъм политически емоции, така и откъм празнични такива. Рожден ден с колегите си от випуска и преподавателите отбеляза д-р Десислав Тасков. Високоуважаван професионалист, аргументиран политик и чудесен събеседник, той бързо се превърна в една от основните движещи сили на випуска. Ръководството на Институт за политика, както и всички негови колеги, се постараха да го изненадат не само с тематични подаръци, но и приятни изненади през цялата седмица.