Четвъртият випуск за политически лидери на Институт за политика завършва своето обучение в края на тази седмица. Курсистите от „Симеон Велики“ ще получат своите сертификати на официална церемония.

Програмата за политически лидери се състои от 5 сесии, всяка с продължителност 1 седмица. Лекторите в нея говорят за управлението на комуникацията и политическия маркетинг, решаването на кризи и конфликти, воденето на преговори, политическото лидерство и спецификите му в различните демократични системи, държавното устройство, работата на европейските институции, актуалното развитие на секторните политики. Общият хорариум на програмата е 320 учебни часа, включващи лекции, упражнения, персонални задания и ролеви игри.

Сред официалните лица на завършването на курсистите ще бъдат акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, и вицепремиерът Томислав Дончев.

Официалната церемония по връчване на сертификатите на курсистите от випуск „Симеон Велики“ за успешно завършване на обучението по програма „Политическо лидерство“ на Институт за политика ще се състои в събота, 29.06.2019г., 11:00ч., в Голямата зала на Българска Академия на Науките.