Петият випуск за политически лидери на Институт за политика завършва своето обучение. Курсистите от „Александър Малинов“ ще получат своите сертификати на специална церемония. Официални гости на събитието ще бъдат заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев и депутатът от ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова.

Програмата за политически лидери се състои от 5 сесии, всяка с продължителност 1 седмица. Лекторите в нея говорят за управлението на комуникацията и политическия маркетинг, решаването на кризи и конфликти, воденето на преговори, политическото лидерство и спецификите му в различните демократични системи, държавното устройство, работата на европейските институции, актуалното развитие на секторните политики. Общият хорариум на програмата е 320 учебни часа, включващи лекции, упражнения, персонални задания и ролеви игри.

Официалната церемония по връчване на сертификатите за успешно завършване на обучението по програма „Политическо лидерство“ ще се състои в събота, 11.01.2020г., 11:00ч., в Голямата зала на Българска Академия на Науките.