Курсистите от випуск „Симеон Велики” се срещнаха с Недялко Славов – областен управител на Смолян. Той изрази задоволството си да ги приветства с „Добре дошли” и поздрави за избора на локация за началото на курса за обучение на политически лидери, който се провежда в Пампорово.

„Регионалната политика е сферата, която лично мен силно ме привлича. Тя е възможността наистина да направиш нещо за родния си край”, заяви той. „Знанието и трупането на политически опит, както и контактите са безценни. С времето ще осъзнаете колко полезен е такъв вид обучение и обмяна на практики. Качеството за обучение в този курс е на най-високото възможно ниво, така че на вас остава само да се възползвате от този шанс. Кадровата политика е нещо изключително важно. Следващите поколения трябва не само да се подготвят на знания, но и на практика, за да може да има приемственост по най-добър начин. Политиката е колективен спорт. Един добър политик сам не е в състояние да свърши всичко важно за обществото. Подчертавам го, тъй като комуникацията днес минава повече онлайн, но нищо не може да замени личните контакти“, допълни Славов.

Той каза още, че най-важната работа на областния управител е проблемите на региона да бъдат представяни и решавани на най-високо управленско равнище в държавата.

Според Славов, за да се реализира един политик, той трябва да е подготвен за това. „Не забравяйте, че длъжностите зависят на първо място от хората, които ги заемат.“

Дискутирани бяха промените в закона за регионалното развитие и предстоящото ново райониране на страната. Големият дебат по тази тема предстои и трябва да бъде проведен максимално широко. „Големите регионални диспропорции са един от основните проблеми, които намират своите решения в тези нови предложения“, каза той. „За тази промяна са нужни много компетентни хора, които практически да го приложат. Воля, подход и ресурс са налице“, заключи Славов.