Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление

Project №2018-1-BG01-KA205- 047713


„Млади Балкански Лидери“ е уникален по рода си проект за обучение на млади хора от Балканите. Той е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор на проекта е Институт за политика (България), а партньори са Асоциация Бестселър и Община Стари град (Сърбия), както и Институт Охрид и Община Струмица (Северна Македония). Програмата е с продължителност година и половина. В нея са съчетани ключови теми и опитни лектори.
Целта на проекта е да се проведе дългосрочна програма, която да ангажира активни млади хора от трите съседни страни – България, Сърбия и Северна Македония.

Програмата има за цел да предостави на обучаваните необходимите знания и умения за всеки лидер и бъдещ държавник. Уменията и подходите, придобити в това обучение, повишават способността на младите хора да взимат решения и да действат в ситуации на нарастваща несигурност.

Чрез тази програма предлагаме различни области на компетентност: лидерство, корпоративно управление, човешки ресурси, финанси, частно право, социология, социален диалог, управление на промените, политическо лидерство и различните му форми в различни демократични системи, форми на управление и политически системи, на които функционират институциите на ЕС, както и последните развития в секторните политики.

Координатор на проекта

 

Партньори: