Стартира уникален по рода си проект за обучение на млади балкански лидери. Той е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор на проекта е Институт за политика(България), а партньори са Асоциация Бестселър и Община Стари град(Сърбия), както и Институт Охрид и Община Струмица(Македония). Програмата е с продължителност година и половина. В нея са съчетани ключови теми и опитни лектори.

Целта на проекта „Млади Балкански Лидери“ е да се проведе дългосрочна програма, която да ангажира активни млади хора от трите съседни страни – България, Сърбия и Македония.

Програмата има за цел да предостави на обучаваните необходимите знания и умения за всеки лидер и бъдещ държавник. Уменията и подходите, придобити в това обучение, повишават способността на младите хора да взимат решения и да действат в ситуации на нарастваща несигурност. Чрез тази програма предлагаме различни области на компетентност: лидерство, корпоративно управление, човешки ресурси, финанси, частно право, социология, социален диалог, управление на промените, политическо лидерство и различните му форми в различни демократични системи, форми на управление и политически системи, на които функционират институциите на ЕС, както и последните развития в секторните политики.

Официални гости на церемония за стартирането на проекта ще са Н. Пр. Владимир Чургус, извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия в Република България, Н. Пр. Марян Гьорчев, посланик на Република Македония у нас, както и Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в България.

 

Събитието е отворено за медии. Очакваме ви на 25.11, неделя, 14:00ч. в Исторически музей, зала „Съединение“, в гр. Пловдив.

 

Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е  2018-1-BG01-KA205- 047713.