Проектът „Млади Балкански Лидери“ беше отличен за цялостно качествено изпълнение. Признанието беше направено от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Институт за политика получи сертификат за качество на проекта, който е по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ в Сектор „Младеж“.

„Млади Балкански Лидери“ е уникален по рода си проект за обучение на млади хора от Балканите. Той е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор на проекта е Институт за политика (България), а партньори са Асоциация Бестселър и Община Стари град (Сърбия), както и Институт Охрид и Община Струмица (Северна Македония).

Програмата беше с продължителност една година и половина, като беше реализирана в периода ноември 2018 – февруари 2020 година. Целта на проекта е да се проведе дългосрочна програма, която да ангажира активни млади хора от трите съседни страни – България, Сърбия и Северна Македония.

Курсистите имаха възможността да присъстват на лекции и в трите държави, като техни лектори бяха едни от най-уважаваните експерти в техните области. Програмата има за цел да предостави на обучаваните необходимите знания и умения за всеки лидер и бъдещ държавник. Уменията и подходите, придобити в това обучение, повишават способността на младите хора да взимат решения и да действат в ситуации на нарастваща несигурност.

Част от обучението им включваше и визита на Европейски парламент в Брюксел. Там те имаха възможността да се срещнат с българския евродепутат Андрей Ковачев.
Благодарим на всички, които бяха част от проекта „Млади Балкански Лидери“!