Днес международната политика и организации бяха в центъра на обучението на „Млади Балкански Лидери“. Ивайло Иванов разкри важни подробности за работата на ООН, ЕС и НАТО. Изключително полезни знания, имайки предвид случващото се в международен план.

През целия ден международната политика продължи да е на фокус в обучението на курсистите от “Млади Балкански лидери”. Лектор е Димитър Гърдев.

Денят продължи именно в тази тематика. Димитър Гърдев изнесе лекция на тема „Външна политика и международна сигурност“. Той говори и за геополитически измерения на средата за сигурност в Черноморския регион.

*Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е 2018-1-BG01-KA205- 047713.