Курсистите от “Млади балкански лидери” започнаха своето обучение. Проф. Владимир Божиновски от Македония е първият им преподавател. Лекциите са на тема “Маркетингови изследвания и обществено мнение”, както и “Политически маркетинг”. На фокус беше поставен и образът на лидера в политическата сфера.

Обучението продължи с още един македонски преподавател, а именно проф. Зоран Илиевски. Той разкри важни детайли от света на политиката. Проф. Илиевски преподава в департамент “Политически науки” в университета “Св. св. Кирил и Методий” в Скопие. От 2009 до 2015 г. е съветник на президента на Македония, а от 2017 година до момента е президент на East-West Bridge, Скопие.

“Трябва да знаете за какво се борите. Трябва да имате много стабилни ценности, които да са в основата на тази борба.” С тези думи проф. Илиевски се обърна към курсистите от МБЛ.

*Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е 2018-1-BG01-KA205- 047713.