Курсистите от „Млади Балкански Лидери“ се срещнаха с председателя на Търговската камара в Ниш Александър Миличевич и генералния консул на България в града Едвин Сугарев. Вторият модул от тяхното обучение се провежда в град Ниш, Сърбия.

Александър Миличевич: Връщайте се често тук и надграждайте направеното до момента. Не забравяйте първите си стъпки и първите хора, които са ви мотивирали и са били до вас в случването им.

Едвин Сугарев: Радвам се да приветствам бъдещите лидери на Балканите. Сигурен съм, че поне няколко от вас след години ще се срещат на високо международно управленско ниво. И преди да обсъдят професионалните теми, ще се сетят за всичко, което се случва тук сега.

Сугарев се обърна към курсистите и с ценни напътствия относно лидерството и пътя, който трябва да извървят.

„Лидерството не е никак лесна работа. За него трябва да положите труд, грижи, внимание, отговорност. На първо място, трябва да познавате себе си, да знаете къде искате да стигнете и да бъдете упорити. Лидер е този, който умее и да убеждава околните, че целите е нужно да се следват неотменно. Лидерството трябва да създава, на първо място, по-добър стандарт на живот на хората. Сигурен съм, че разбирате колко важно е това. Но най-важното е да бъдете и да останете приятели,“ каза още той.

Генералният консул на България в Ниш поздрави Институт за политика за идеята и положените усилия за реализирането на проекта „Млади Балкански Лидери“.

*Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е 2018-1-BG01-KA205- 047713.