Юристи, психолози, историци и социолози на възраст 18-30 години са участниците в съвместното обучение на представители от България, Сърбия и Македония. Още първата вечер при запознанството си, курсистите разказаха по нещо за себе си и мотивацията си да участват в програмата „Млади Балкански Лидери“. Лекторите в нея също са представители на трите държави, а дисциплините са широка палитра от теоретичен материал, упражнения за работа в група и самостоятелни задачи за изпълнение. Фактор за успеха на участието им в програма е дисциплината и проактивността им по време на обучителните сесии.

При първата си вечерна симулация курсистите трябваше да изберат име на випуска си, допълнение към официалното „Млади Балкански Лидери“ на програмата, съфинансирана от Еразъм плюс. След съдържателен и разгорещен дебат новосъздадената група постигна консенсус това да бъде „MBS- Motivated Balkan Society“. Допълнителен бонус към така избраното име е и това, че съкращението МБС отговаря на първите букви от имената на трите държави-участници в обучението – Македония, България и Сърбия.

За младите балкански лидери домакините от Институт за политика бяха подготвили и специална изненада- пъстра танцова програма, изпълнена от ансамбъл „Пловдивъ“, които не само смаяха гостите с уменията и хореографията си, но и вдигнаха на традиционно българско хоро присъстващите на събитието.

Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран по Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е  2018-1-BG01-KA205- 047713.