Институтът за политика има удоволствието да ви покани на представянето на резултатите от проучването „Избори след изборите“ на  27 април 2017 г. (четвъртък), от 11.00 часа в зала „Библиотека“ в Радисън Блу Гранд хотел София (на пл. „Народно събрание“ 4).

Изследването включва близо 50 въпроса, които проследяват нагласите по ключови теми от обществените дебати като:

  • отношение към различните избирателни системи,
  • отношение към конституционни промени в отношенията между властите,
  • отношение към референдумите като най-демократична форма за вземане на важни за страната решения,
  • отношение към окрупняване или раздробяване на политическите партии,
  • отношение към моделите на управление в координатната система стабилност-избори до дупка,
  • оценка за свободата на изразяване и езика на омразата,
  • себеусещане в координатната система българин-европеец, патриотизъм – национализъм.
  • самооценка в скалите на удовлетвореност – тревожност, оптимизъм – песимизъм, отчуждение.

Националното представително проучване е финансирано от Института за политика и е осъществено съвместно с Института за изучаване на населението и човека. Анкетите са проведени между 10 и 24 април 2017 г. сред 1200 български граждани на възраст от 18 до 65 години.

Неговата цел е да предложи по-плътна картина на обществените нагласи, да потърси по-задълбочен прочит отвъд отговорите „да“ и „не“, да измери знанието и разбирането на хората за обществените и политическите процеси в страната.

Проучването ще бъде представено от проф. Антоанета Христова, председател на Управителния съвет на Института за политика, Калина Крумова, изпълнителен директор на института, проф. Йоланта Заграфова и гл. ас. Илина Начева от Института за изучаване на населението и човека в БАН.