„Образованието на политическите лидери- гаранция за устойчива държавност“- дискусията на Институт за политика и Охридски институт за икономически стратегии и международни въпроси стана арена на широк дебат за ролята на културата и знанието в политиката

Изграждането и повишаването ценността на политическата култура са процеси, които имат нужда от своето време за развитие и осъзнаване. Тази теза беляза началото на съвместната дискусия на Институт за политика и Охридски институт за икономически стратегии и международни въпроси в Струмица, Македония. беше разширена от участниците в множество аспекти на практиката им в двете страни в момента. Символични гости от страна на Охридския институт бяха г-жа Биляна Янева (изпълнителен директор на Институт Охрид), г-жа Мария Андреева (координатор „Проекти“ в Институт Охрид), както и редица млади техни курсисти, представители и активни политици в основните партии в Македония – г-н Димче Арсовски (официален говорител на ВМРО-ДПМНЕ), г-н Стефан Андоновски (секретар на ВМРО- ДПМНЕ), г-н Владимир Ристов (член на Изпълнителния съвет на ВМРО- ДПМНЕ), г-н Дино Блажески (председател на младежката организация на ВМРО-Народна Партия), г-н Виктор Велевски (секретар на младежката организация на СДСМ).

Биляна Янева обясни на българската делегация в колко ключов момент за Македония се провежда този важен дебат за значимостта на образованието на политиците. „Ние работим с приблизително 24 политически сили. Големи, малки, етнически, всякакви. Този баланс и постигане на диалог са изключително трудна задача и сме истински щастливи, че в лицето на Институт за политика намерихме партньор, с когото да реализираме идеите си и в по-широк географски аспект. Подобен вид междусъседско сътрудничество дава на всички ни не само различни гледни точки и възможности за обмяна на опит, но и хоризонт за нови, общи перспективи за развитие и усъвършенстване“, обобщи тя. Мария Андреева допълни изказването с мнението си, че младите политици днес носят голяма политическа отговорност, която е необходимо да бъде изграждана и развивана още от първите им стъпки в партийното и обществено участие.

Представителите на ВМРО-ДПМНЕ изразиха мнение, че е погрешно отъждествяването на образованието само със завършване на университет. „Политиката е жива материя и е много важно практиците да имат познания във всяка една от нейните съставни области. Политическата активност изисква постоянно надграждане на знанията и уменията и търсене на нови възможности и формати за това“, сподели Димче Арсовски. Той допълни, че не всичко се случва пред камерите и обективите и е важна всяка стъпка от политическата кариера- от лепенето на плакати до заемането на висша ръководна позиция. В този смисъл, продължи Арсовски, най-големият актив на всяка партия са младежките организации. Промените в обществото се случват именно от младите хора и те са носителите на идеи, енергия и възможност за развитие. „Освен младост, разбира се, задължително е да се разбират нуждите на хората и те да бъдат дневния ред на държавниците. На обществото не трябва да се гледа като на електорат за еднократна употреба. Тъкмо обратното. То е най-верният съветник и коректив“, допълни говорителят на най-голямата политическа партия в Македония.

Виктор Велевски пък подчерта значението на международния обмен на знания и умения между политиците. „Такива дебати са нужни и полезни“, очерта значението на дискусията той като добави, че не трябва да се губи фокус от климата вътре в организациите. „Успех е да знаеш силните и слабите страни на всеки в структурата и да го поставиш на правилното място. Така всеки човек се развива според възможностите и интересите си и се постигат максимални резултати за общността. В крайна сметка всички ние искаме едно и също нещо- по-добро място за живеене“, аргументира се Велевски.

Дино Блажески сподели, че именно полето за размяна на мнения и опит, осигурявано от Институт Охрид вече повече от 10 години, е това, което се е почувствало като нов полъх сред младите, политически ангажирани хора в Македония. „Незнанието за какво точно служат политическите партии е един от основните проблеми. Много често, за съжаление, те се бъркат с бюра по труда и това е глобален проблем“, заяви той. В отговор на това какво е необходимо, за да се промени тази визия, той каза, че решението е да бъдат повишени чуваемостта и сензитивността в политиката. „В нея трябва да се влиза с решителност и добра памет, със съзнание и търпение, но и със сърце“.

„За да си добър политик, на първо място трябва да си човечен“, обединиха се на финала на дискусията участниците в нея.