Новият випуск в Институт за политика ще носи името „Св. Св. Кирил и Методий“. То беше избрано от самите курсисти, които обосноваха решението си така:

“Делото на солунските братя св. св. Кирил и Методий и техните ученици, които сътворяват славянската азбука, създават книжовната славянска лексика и започват превода на редица свещени книги, сред които и Библията, е доразвито в Преславската и Охридската книжовни школи под давлението на българския владетел Борис I. Този акт дава най-мощния тласък в развитието на славянските народи и е катализатор на редица просветни, културни и духовни процеси на развитие от Адриатика до Далечният изток. По този начин просветната мисия на солунските братя оставя дълбока и трайна следа в историята на Европа. Българската църква ги канонизира за светци и заедно с учениците им се създава култът към „Светите седмочисленици”. Тяхното дело е признато дори от римокатолическата църква, която през 1980 г. провъзгласява солунските братя за небесни съпокровители на цяла Европа!

Защо се обединихме около това наименование на 6-ти випуск на ИП?

Защото в него се идентифицират и преплитат българските и демократичните ценности – традиция, християнска вяра, стремеж към развитие и образование.

Защото нашата азбука не е само средство за писмено предаване на говоримата реч. Тя е най-големият дар, благодарение, на който българският народ успява да запази своята култура и идентичност през тъмните векове на робството. Точно затова просветното дело в България се цени толкова високо! Едва ли има друга нация, която два пъти в годината с официален празник да почита своите просветители.

В заключение искам да пожелая на всички участници на випуск “Св. Св. Кирил и Методий” на ИП здраве и много успехи! Нека имаме добри мисли, облечени в добри думи! Нека сме положителни и градивни в нагласите и действията си, за да останем достойни наследници на българските будители и просветители!

Да пребъдат българският дух, словото и вярата!“