Днешният ден, който беше и последен за първата част от обучението на МБЛ, им донесе много нови и полезни знания. Проф. Иванка Мавродиева им проведе медия обучение с практическа насоченост. Те упражниха своята вербална и невербална комуникация. По време на лекциите бяха представени и ефективни техники за говорене пред публика.

Първата седмица от обучението на „Млади Балкански Лидери“ завърши по най-хубавия начин – курсистите от различните балкански страни успяха да разгледат Стария Пловдив и да се насладят на безценните културни богатства на страната ни.

*Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е 2018-1-BG01-KA205- 047713.