Делегацията на “Млади Балкански Лидери” посети Народната скупщина на Сърбия. Техен домакин беше проф. Жарко Обрадович, който е председател на Комисията по външна политика. Той направи кратък обзор на външнополитическите активности на Сърбия с акцент върху сътрудничеството с ЕС, Русия и Китай.

По отношение на проблема с Косово беше подчертано, че сръбската държава изпълнява всички задължения на резолюция 1244 и последващите международни актове. Изразена беше загриженост по отношение на липсата на реален диалог с косовските власти и отказа на Прищина да се съобрази с международните решения.

По думите му Сърбия работи активно, за да изпълни критериите за членство в ЕС и полага усилия да ускори влизането си в него. Изразена беше благодарност към България за позицията й по време на Председателството по отношение на интеграцията на Западните Балкани в европейските структури.

Относно членството в НАТО последните социологически проучвания сочат, че над 80% от сръбското население не подкрепя членство на страната в Северноатлантическия пакт. Приоритет в следващия период във външнополитически план са отношенията с Русия и Китай, като страни-членки с право на вето в ООН и дружи важни международни организации.

Обрадович даде висока оценка на отношенията между Сърбия, България и Македония и политиката на добросъседство. Той поздрави Институт за политика като инициатор на проекта и припомни , че преди близо година, на същото място е дискутирано реализирането му. Според него инициативата за обмен на добри практики между млади хора от Балканите ще допринесе за установяването на интензивни контакти и партньорства в политическата, икономическата и обществената сфери.

След изложението на Обрадович се проведе и дискусия с делегацията на „Млади Балкански лидери“ по актуални теми и въпроси, поставени от тях. Основните теми бяха националната и регионална сигурност, образование, дигитална свързаност и други.

Председателят на Комисията по външна политика декларира готовността си за продължаване подкрепата на каузата за изграждане на нов тип лидери на Балканите и още веднъж подчерта, че сръбската държава е партньор в тези инициативи.

*Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е 2018-1-BG01-KA205- 047713.