Партньорство за активно споделяне, социално включване и организационни мрежи е проект, който има за цел да засили и развие комуникацията и връзките между младите хора от България и Северна Македония. Той е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор на проекта е Институт за политика (България), а партньор e Институт Охрид (Северна Македония).