Петият випуск в програмата „Обучение на политически лидери“ избра за свое име Александър Малинов. По традиция до решението се стигна с консенсус от всички курсисти. Те се събраха за първия модул от своето обучение в Европейската столица на културата Пловдив.