Първият випуск за политически лидери на Институт за политика започна своето обучение.
Випуск „Паисий Хилендарски“ се състои от кадри на двете най-големи политически сили у нас – ГЕРБ и БСП. Сред техните преподаватели са редица имена, които са лидери в техните професионални сфери.