„Млади Балкански Лидери“ е уникален по рода си проект за обучение на млади хора от Балканите. Той е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор на проекта е Институт за политика (България), а партньори са Асоциация Бестселър и Община Стари град (Сърбия), както и Институт Охрид и Община Струмица (Македония).