България има значителен напредък в борбата с корупцията. Това заяви заместникът на главния прокурор Борислав Сарафов. Той изнесе лекция пред курсистите от випуск „Паисий Хилендарски“ на тема „Борбата с корупцията- решения и резултати“.
„Невинаги резултатите се чуват и виждат от широката общественост, но това не означава, че липсват. Доказването на корупционен акт е изключително трудно. Не забравяйте, че при такъв акт и двете страни имат своето съзнателно участие в процеса, както и полза от него“, обяснява Сарафов. Той разкри и кое е най-популярното заобикаляния на закона за обществените поръчки, а именно „раздробяването на големи такива на няколко по-малки с цел облага или улеснение“.
Той коментира мониторинговия доклад на ЕК. По думите му най-лошото е, че тези доклади се използват на вътрешно политическата сцена. Според Сарафов, България няма да работи по-зле, ако няма такъв доклад.

 

Лекция изнесе и комисар Явор Колев, началник на отдел “Трансгранична организирана престъпност” при Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”. Той запозна курсистите с актуалните проблеми на киберпрестъпността.

„Изумителна е корпоративната електронна безотговорност. Големи компании влагат сериозни средства в инвестиции от какъв ли не вид, а не осигуряват защита на електронната си информация, откъдето минават данните за финансовите им потоци”, заяви Колев.