Българите категорично подкрепят влизането на Македония в ЕС – 87% одобряват ролята на страната ни в този процес. Това сочи последното национално представително  проучване на Институт за политика.

Изследването е посветено на темата за отношенията между България и Македония. Данните от проучването сочат, че нагласите към македонците от страна на българите са изключително позитивни – 51% от изследваните лица твърдят, че македонците са близък или един и същ народ с българите. Мнозинство сред тях е групата 26г.-35г. и хората над 65-годишна възраст.

При изследване на реалните контакти между двата народа се установява, че 78% твърдят, че нямат близки, роднини и приятели в Македония. Най- много пазят спомена за такива възрастните хора, както и тези с по-висока образователна степен. Обяснението на това е, че по-образованите хора имат по-добра родова памет.

Проучването на Институт за политика регистрира активен обмен на ниво бизнес, обучение, туризъм – 47% от българите сочат, че са посещавали Македония по изброените поводи. Сред тях най-активни са хората между 36-60г. възраст, както и хората с по-висока образователна степен. Изследваните лица очертават като възможни сфери на бъдещо сътрудничество  образованието, изследване историята на двата народа, общи чествания, борбата с тероризма и наркотрафика, енергетиката, търговията, митническите облекчения, транспортните връзки и взаимните инвестиции.

Подписаният  през август Договор за добросъседство между двете държави е оказал изключително сериозно влияние върху нагласите и познанието на българите за Македония – 87% са научили много нови и интересни  неща за съседката ни или са променили положително отношението си през месец август. Най-силно това е повлияло анкетираните в диапазона 26-56г. Отново фактор се оказва нивото на образование и по-високо образованите хора са мнозинство. 85% от хората смятат, че миналото е създало изкуствена отдалеченост между гражданите на двете страни, както и че двете държави и техните граждани имат обща история или периоди на такава. Най-незапознати с историята на България и Македония са младите хора – между 18-25г.(30%).

Ценността на общата история се признава от 64% от изследваните лица. 27% казват, че въпреки нея, тя няма отношение към съвремието. 91% от българите твърдят, че езикът, който говорим , е един и същ или с общи корени. Само 8% смятат, че български и македонски са различни езици.

Въпреки това 43% признават правото на Македония да самоопределя езика си като самостоятелен. Това е индикатор за високата толерантност на българите, която е силно изразена до 65-годишна възраст. Младите и активните българи са тези, които доминират в тенденцията.

На въпроса дали има македонска нация, различна от българската, 72% отговарят, че македонската нация е създадена през 20-ти век и е близка до българската. Общата нагласа е: една нация, два народа.

Българите са убедени, че представляват мост за Македония по пътя и към членство в ЕС(80%). Почти същият процент подкрепя съседката ни за присъединяване към Съюза. 56% от българите познават историческия факт, че България първа е признала независимостта на Македония. Отново по-възрастните и хората с по-високо образование са по-запознати с това.

Прави впечатление, че хората, които се самоопределят като крайно леви в политическото пространство, в по-голяма степен от другите са запознати с тази част от историята.

През противоречивата най-нова история на България и Македония в съзнанието на българите е запазено близко, родно и топло отношение към Македония и македонските граждани. За съжаление тази история ни е разделила в контактите, но не е попречила българите да запазят изключителна толерантност и даване правото на свобода на избор за самоопределяне на нашите съседи. Интензивното сътрудничество между двете страни в последните месеци, в настоящия момент и обозримо бъдеще, благоприятстват смаляването на дистанциите и желанието за взаимен обмен и комуникация.

Цялото изследване можете да видите тук.