Съдържанието на https://www.iopbg.org е защитено от Закона за авторско право и Наказателния кодекс.
Снимките и текстовете на https://www.iopbg.org не могат да се ползват в никакво издание или интернет-сайт с комерсиална цел (например вестници, списания или електронни издания), без разрешение на авторите на сайта или без откупено авторско право.
Снимки и текстове на https://www.iopbg.org могат да се публикуват в Интернет сайтове с некомерсиална цел – блогове и др. Задължително е изданието да е с некомерсиална цел и да няма реклами или други средства, които могат да носят комерсиална цел и печалба.
Задължително е да се цитира сайта https://www.iopbg.org и авторът (ако такъв изрично е посочен на снимките).
Задължително е да не се преработва, редактира или променя съдържанието както на снимките така и на текстовете.