„Успешните политици днес не питат хората от какво имат нужда. Те го знаят и работят върху това. Вдъхват респект и сигурност и са наясно, че са част от игра с постоянно променящи се правила“. С лекцията на Аура Сала от Европейския център за политически стратегии започна вторият семестър от обучението на млади политически лидери по програмата на Института за политика. Финландката е член на кабинета и съветник по комуникациите на заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен и е гост-лектор със съдействието на представителството на ЕК в България.

„Аз знам какво искате“ е основното послание на всеки политик, каза Аура Сала и отбеляза, че в днешната динамична обстановка в европейски и в световен мащаб са необходими нов тип лидерство и политически мениджмънт.

Тя изброи четири основните правила за позиционирането на политиците в публичното пространство – основното послание; къде са и как могат да бъдат обхванати различните групи в обществото; какви са подходящите комуникационни инструменти; какви са характерът и границите на аудиторията. Дори снимките на политиците в медиите и социалните мрежи трябва да внушават отговорността и надеждността им, допълни експертката.

Европейската принадлежност не бива да се отъждествява единствено с финансов ресурс, а основно със знание, подчерта г-жа Сала.

Вторият семестър ще продължи до 9 юли в София. В програмата са включени лекции по конституционно право, икономика и финанси, религия, сигурност, антитероризъм, политическо говорене и психология.

Сред преподавателите са проф. Екатерина Михайлова, Николай Василев, ген. Калин Георгиев, Антоний Гълъбов, митрополит Антоний, проф. Антоанета Христова.