Упражненията са ключова част от обучението на МБЛ

Обучението на курсистите от „Млади Балкански Лидери“ продължава. Част от изминалите лекции бяха насочени към формулирането на послания. Техни лектори бяха Алексей Степанов и Игор Йойкич от Сърбия. Заниманията стартираха с групова динамика и комуникационни упражнения. Курсистите научиха още какво е необходимо за ефективната комуникация, а именно – взаимното разбиране.

Мястото където се провежда първата част от обучението на МБЛ, а именно Пловдив, е в основата и на избора на следващия преподавател, който застана пред обучаващите се. Проф. Румен Драганов разкри основите на дигиталната трансформация в туризма. Сфера, която е изключително важна за държавите на Балканите, и която има огромни възможности за развитие.

Веднага след него последва още една изключително важна тема – „Политическото лидерство“. Каква част от феномена „лидерство“ е базирана на харизмата и в каква степен значение има добрата подготовка, екип и правилното взимане на решения? Отговори на всички тези въпроси дава проф. Антоанета Христова.

*Проектът „Млади балкански лидери – силата на споделените международни знания и умения за успешно управление“ е съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+“. Номерът на проекта е 2018-1-BG01-KA205- 047713.